RSS

SỐNG

14 Feb

Sống không giận,
Không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười,
Với thử thách chông gai.
Sống vươn lên,
Theo kịp ánh ban mai.
Sống chan hòa,
Với những người chung sống.
Sống là động,
Nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương,
Nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui,
Danh lợi mãi coi thường.
Tâm bất biến
Giữa dòng đời vạn biến.

VÕ NGUYÊN GIÁP

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 14, 2011 in A Mish-mash

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: